|  Početna strana  |  Kontakt  |   German English Spanish Chinese Russian

Prasad - Faza sisanja

Koncept ishrane za svinje za mnogo prasadi i mnogo mesa. 
Kliknite na proizvodnu fazu za više informacija.

Rasplodne krmače Prasad Nazimice Tovne svinje
Faza suprasnosti Prvi časovi života Uzgojna faza I Početni tov
Priprema pred prasenje Faza sisanja Uzgojna faza II Završni tov
Faza sisanja Faza odbića    
Faza jalovosti Uzgojna faza    

 


 Proizvodni ciljevi

  • manje gubitaka prasadi
  • visoka težina kod odbića
  • sigurna priprema za odbića

Značajke faze

Glavna ishrana za prasad u prvih 21 do 28 dan života je majčino mlijeko.
Da bi krmača osigurala proizvodnju mlijeka u dovoljnim količinama i uz najbolje sastojke, od velike je važnosti ishrana krmača.
U prvom tjednu života prasad stvara visoka razina enzima lactase. Tako da može mliječni šećer (laktoza) sa majčinog mlijeka optimalno probaviti. Proizvodnja lactase smanjuje se s povećanjem starosti životinja.

Enzimski sustav prasadi je optimalno sazdan za probavu mlijeka. Međutim, prasad se mora polako naviknuti na probavu čvrste hrane, tako da se sa sigurnošću može odbiti nakon perioda laktacije.
Stoga je važno prasadi prihranjivati još u ranom stadiju (od 3. dan života).

Uključivanjem čvrste hrane povećava se proizvodnja solne kiseline u želucu i probavni enzimi u tankom crijevu (amilaze, proteaze, lipaze). Samo uz pomoć tih enzima, prasad  može probaviti biljnu hranu. Osim toga, potiče se razvoj crijevnih zidova.

Prihranjivanje prasadi u razdoblju sisanja ima dve važne funkcije:
1. životinje se polako priviknu na čvrstu hranu i usmjeruju svoj probavni sustav smanjenju biljnih hraniva (trening enzima),
2. Prasad se također obskrbljuje visoko probavljivim hranjivim tvarima.

To stvara gladak prijelaz s mlijeka na čvrstu hranu, što pojednostavljuje odbijanje, smanjuje razvojne probleme kao i gubici prasadi nastali uslijed probavne smetnje prouzrokovane hranom.
Također, preko treninga enzima poboljšava se dnevni prirast i učinkovitost hrane sve do uzgoj prasadi.

© Sano – Savremena ishrana životinja d.o.o.