|  Početna strana  |  Kontakt  |   German English Spanish Chinese Russian

Junad/bikovi - Uzgoj junadi

Koncept ishrane krava za puno mleka i zdravlje.
Pritisnite na proizvodnu fazu kako biste dobili više informacija.

Mlečne krave Telad Junad Junad/bikovi
Faza zasušenja
Faza kolostruma
Tov junadi-
faza I
Kupljena telad
Porod Tov teladi-
faza I
Tov junadi-
faza II
Uzgoj junadi
Laktacija Tov teladi-
faza II
  Tovni bikovi

 


Proizvodni ciljevi

  • visok prirast i najbolji razvoj
  • optimalni razvoj buraga
  • rano uzimanje Meggi startera za telad
  • optimalni razvoj junadi sa visokim dnevnim prirastom
  • sprečavanje smetnji kod varenja
  • sprečavanje potpunih uginuća

© Sano – Savremena ishrana životinja d.o.o.