|  Početna strana  |  Kontakt  |   German English Spanish Chinese Russian

Tovne svinje - završni tov

Koncept ishrane za svinje za mnogo prasadi i mnogo mesa. 
Kliknite na proizvodnu fazu za više informacija.

Rasplodne krmače Prasad Nazimice Tovne svinje
Faza suprasnosti Prvi časovi života Uzgojna faza I Početni tov
Priprema pred prasenje Faza sisanja Uzgojna faza II Završni tov
Faza sisanja Faza odbića    
Faza jalovosti Uzgojna faza    

 


Proizvodnji ciljevi

 • najbolja konverzija hrane
 • visok sadržaj krtog mesa
 • mnogo tjeranja godišnje

Važnost faze

Životni prirast tovne svinje od oko 70 kg je drugačije izrađen nego u početnom tovu. 
Tada je udio proteina bio još uvijek vrlo visok, tako da je hrana sadržavala više proteina, t.j. aminokiseline koje potiču udio mesa.

Od oko 70kg, sposobnost udjela proteina svinja se smanjuje, a povećavaju se masti. 
To znači da hrana za završni tov može sadržati manje bjelančevina (sa optimalnim aminokiselinama).

Što manje dušika i fosfora se izlučuje, toliko više životinja po hektaru možete držati. Da odgovorite na ove situacije, trebali bi hraniti svoje svinje u fazama, ovisno o uvjetima u odnosnim odgovarajučim fazama.

U hranu za vaše svinje u završnom tovu treba se stoga umanjiti sadržaj fosfora i sirovih bjelančevina.

Smanjenje poteina je moguće samo ako su sve važni nedostajuće aminokiseline dostupne u izolirano visokom obliku (SanAmin®). Na taj način soja proteini se optimalno nadopunjuju za dnevni prirast i dobar udio mesa.

Stoga hranjenje u fazama ima sljedeće prednosti za Vas:

 • Metabolizam životinja je očuvan, a time se poboljšava njihova spremnost za proizvodnju
 • Poduzetnička bilansa gnojiva, i sa tim i maksimalan broj životinja po hektaru se poboljšava, jer se manje izlučuje dušika i fosfora.
 • Smanjene troškove hrane preko reduciranih minerala i proteina (soja), te poboljšanjem učinkovitosti hrane

U svakom slučaju osigurajte optimalno vrijeme za klanje, kako bi poboljšali prinos pred klanje.
I stupanj mljevenosti hrane ima utjecaj na proizvodnju masti. Ako je hrana pregruba previše padaju dnevni prirasti i pogoršava se konverzija hrane.
Stoga treba osigurati da su fini djelovi u hrani (<1mm) <40%. 
Redovno provjeravajte stepen melenja sa sitom.  Kod prekomjerno fine djelove u hrani kontrolirajte iskoriščenost čekića od mlina. Preporučena veličina sita je 3,5-4,0 mm.

Budući da svinje imaju velike zahtjeve za hranom, miješajte od oko 70kg,  2,5% Aminogold® u hranu za završni tov.

Tako:

 • smanjujete metabolički teret vaših životinja i povećavate njihovo zdravlje
 • povećavate potencijal životinja po hektaru
 • štedite na skupu sojinu sačmu
 • održavate visok sadržaj krtog mesa
 • osiguravate visoki dnevni prirast i najbolju konverziju hrane

Aminogold® sadrži SanAmin ® za optimalan kvalitet proteina. Što znači, ukupan sadržaj proteina u hrani (sojina sačma) mogu se smanjiti. Sa tim i sa visoko-kvalitetnim mineralnim izvorima i fitazom u Aminogold®, bilanca izmeta se može poboljšati i rasteretiti metabolizam životinja.

Aminogold®

 • brine za visoki unos hrane
 • optimira probavu
 • poboljšava konverziju hrane
 • povećava otpornost
 • potiče ravnomerni rast
 • podržava visok sadržaj krtog mesa

© Sano – Savremena ishrana životinja d.o.o.