|  Početna strana  |  Kontakt  |   German English Spanish Chinese Russian

Aminogold® za tovne svinje

Rasplodne krmače Prasad Nazimice Tovne svinje
Faza zasušenja Prvi časovi života Uzgojna faza I Početni tov
Priprema pred prašenje Faza sisanja Uzgojna faza II Završni tov
Faza sisanja Faza odbića    
Faza jalovosti Uzgojna faza    

 


Koncentrat aktivnih sastojaka za tovne svinje


Vaše prednosti s Aminogold®

 • ujednačen rast
 • zdrave tovne svinje
 • visok udeo mesa
 • mali gubici
 • manje hrane po kg prirasta
 • veći broj turnusa godišnje
 • više životinja po hektaru
 • veća dobit

Karakteristike proizvoda Aminogold®

 • AromiSan® za ukusnu hranu
 • ButySanProtect za pospešivanje zdravlja creva, kozumacije i iskoristivosti hrane
 • Visoko iskoristive mineralne komponente sa niskim stepenom vezivanja kiselina
 • Fitaza za poboljšanje iskoristivosti fosfora, kalcija, aminokiselina i mikroelemenata iz hrane i redukciju alkalnog viška u hrani, kao i poboljšanje bilanse đubriva
 • visokovredna kombinacija vitamina i biološki aktivnih materija povećava otpornost i potpomaže plodnost
 • SanAmin® za poboljšanje kvaliteta belančevina i smanjenje stepena vezivanje kiselina, kao i visoku mesnatost i poboljšanje bilanse đubriva
 • StabiloSan® za dobru otpornost i jako srce
 • Sano-polifenolkompleks za zaštitu vitamina E i povećanje antioksidativnih kapaciteta za bolju otpornost

Delovanje Aminogold®

 • podstiče konzumaciju hrane
 • povećava dnevni prirast
 • poboljšava iskoristivost hrane
 • optimiše proizvodnju mesa
 • jača konstituciju tela i papke

Primena Aminogold®

Ovaj vitaminsko – mineralni premiks daje se tovnim svinjama od 30 do 70 kg u količini od 88% dnevnog obroka. U završnom tovu od 70 do 115 kg, Aminogold se meša u količini od 2,5%.

© Sano – Savremena ishrana životinja d.o.o.