|  Početna strana  |  Kontakt  |   German English Spanish Chinese Russian

Suggi®

Rasplodne krmače Prasad Nazimice Tovne svinje
Faza suprasnosti Prvi časovi života Uzgojna faza I Početni tov
Priprema pred prašenje Faza sisanja Uzgojna faza II Završni tov
Faza sisanja Faza odbića    
Faza jalovosti Uzgojna faza    

 


10 % koncentrirane snage u starteru za prasad


Vaše prednosti sa Suggi®

 • ujednačen rast
 • zdrava prasad
 • visok dnevni prirast
 • visok udeo mesa
 • dobra težina prasadi pri prodaji
 • manje hrane po kg prinosa
 • visoka dobit

Karakteristike proizvoda Suggi®

 • prilagođen proizvodu PreKern®
 • ukusni mlečni sastojci visoke probavljivosti
 • AromiSan® za poticanje konzumacije hrane
 • proizvodi pekarstva kao visokovredni izvor energije
 • SangroSan® za optimiziranje probave i smanjenje kapaciteta vezivanja kiselina u hrani
 • ButySanProtect za pospešivanje zdravlja creva, kozumacije i iskoristivosti hrane
 • visokoiskoristive mineralne komponente, kao što su monokalcijum fosfat i kalcijum formijat, sa niskim stepenom vezivanja kiselina
 • SanAmin® za poboljšanje kvaliteta belančevina i smanjenje stepena vezivanja kiselina, kao i visoku mesnatost
 • StabiloSan® za povećanje otpornosti

Delovanje Suggi®

 • prasad ga rado jede
 • pomaže izbegavanju probavnih smetnji
 • potpomaže otpornost prasadi
 • poboljšava stepen iskoristivosti proteina
 • povećava dnevni prirast
 • poboljšava iskoristivost hrane

Primena Suggi®

Ovaj vitaminsko – mineralni premiks daje se  prasićima od 12 do 20 kg u količini od 10% dnevnog obroka

© Sano – Savremena ishrana životinja d.o.o.