|  Početna strana  |  Kontakt  |   German English Spanish Chinese Russian

Proizvodi goveda

Proizvodi za goveda za bolji učinak i zdravlje krava.
Kliknite na proizvodnu fazu za više informacija.

Mlečne krave Telad Junad Junad/bikovi
Faza zasušenja
Faza kolostruma Tov junadi-
faza I
Kupljena telad
Porođaj Tov teladi-
faza I
Tov junadi-
faza II
Uzgoj junadi
Laktacija Tov teladi-
faza II
  Tovni bikovi

 


Pregled svih proizvoda za govedarstvo: 

Kliknite na proizvod za više informacija.

Koncept proizvodi:
Dodatni proizvodi:

 

© Sano – Savremena ishrana životinja d.o.o.