Veterinari

SanoVet – Iz prakse za praksu

Ako se bavite veterinarstvom razmislite da li Vam je interesantno proširiti Vašu djelatnost sa proizvodima i uslugama iz područja hranidbe životinja.

Kao stručnjak dobro znate na koje sve načine je hranidba povezana sa zdravljem ili fiziološkim funkcijama kao što je proizvodnja i reprodukcija. Prisjetimo se samo povezanosti hranidbe sa plodnošću – sa rezultatima umjetnog osjemenjivanja.

S veterinarima smo razvili ekskluzivnu liniju proizvoda Sano Veterinarstvo. Ona objedinjuje iskustvo i stručno znanje veterinara, savjetnika za hranidbu životinja i poljoprivrednika, i to na sledećim područjima ishrane i proizvodnje životinje:

  • uzgoj (optimalan rast i proizvodnja)
  • rana laktacija (metabolička oboljenja, reprodukcija i visoka prozvodnja)
  • telad (rast, profilaksa bolesti, optimizacija probave)
  • kolostrum (obogaćivanje kolostruma ekstrahiranim i monoglobulinima)

Profitirajte od prilagođenih programima ishrane uz veterinarsku preventivu čija je djelotvornost praktično dokazana u Sano Agrar institutu.

Vaš direktan kontakt sa nama

Sano - Savremena ishrana životinja
+381 21 444 921
+381 21 444 326
Josifa Pančića 8
21000 Novi Sad
Srbija