Gde teorija susreće praksu

Edukacija farmera i veterinara

teorija_susrece_praksu

Radi sistematskog prenošenja znanja i veština koje su potrebne modernom farmeru za profitabilnu proizvodnju, Sano je osnovao posebnu Sano akademiju. Sano akademija nudi savremene seminare i efikasne praktične kurseve sa sledećim temama:

  • Optimalna ishrana životinja i strategija ishrane.
  • Stočarstvo i zdravlje životinja.
  • Upravljanje gazdinstvom orjentisanim na budućnost.
  • Savremeni menadžment stada.
  • Troškovno optimizovan obrok.

Cilj Sano akademije je preneti aktuelno stanje u nauci i istraživanjima, kako bi bili pripremljeni za profesionalnu svakodnevicu.

Vaš direktan kontakt sa nama

Sano - Savremena ishrana životinja
+381 21 444 921
+381 21 444 326
Josifa Pančića 8
21000 Novi Sad
Srbija

Osnova kvaliteta i uspešnosti je inovacija - iz prakse u praksu

sano akademija

Izvanrednim znanjem uvek jedan korak ispred