Impressum

Uredništvo: 
Sano - Savremena ishrana životinja d.o.o.
Sedište: Josifa Pančića 8, SRB-21000 Novi Sad
Telefon: +381 (0)21 444 921
Telefax: +381 (0)21 444 326
E-Mail: sano@sano.rs

Glavni i odgovorni urednik: 
dr. Branimir Kampl

Sano - Savremena ishrana životinja d.o.o.
Svi tekstovi i ostali sadržaj ne mogu se upotrebiti, delimično niti potpuno, bez pisanog pristanka Sano - Savremena ishrana životinja d.o.o. Svi registrovani nazivi korišteni na ovoj stranici vlasništvo su navedene firme.

Obaveštenje o odgovornosti:
Uprkos pažljivoj kontroli sadržaja, ne odgovaramo za sadržaj linkova. Urednici tih stranica odgovorni su za njihov sadržaj.