Koncept stručnog savetovanja

Profitirajte i Vi od Sano koncepta stručnog savetovanja

strucno_savjetovanje.jpg

Kompetentno savetovanje i analiza

Jedinstven Sano koncept stručnog savetovanja objedinjuje iskustvo i stručno znanje, ali i mnogo više od toga. Ovaj koncept predstavlja celovit pristup koji obuhvata sve elemente proizvodnje mleka koji  svaki pojedinačno, ali i objedinjenim koceptom osigurava profit u proizvodnji. Naglašavamo da profitabilna proizvodnja ne znači uvek i najveća proizvodnja. Profitabilnost zavisi o ličnim aktivnostima na svakoj farmi, koje se utvrđuju u svakom pojedinom slučaju.

U 7 koraka do zdravog rasta

Na početku poljoprivrednik, sa Sano stručnim savetnikom za ishranu životinja, određuje ciljeve za gazdinstvo. Prilikom dalje analize poboljšanja produktivnosti, Sano stručni savetnik za ishranu životinja, beleži sadašnje stanje na područjima držanja, ishrane, reprodukcije i zdravlja životinja. Sano stručni savetnik vrednuje sve informacije i izrađuje prilagođenu, ciljanu i celovitu strategiju za gazdinstvo i ishranu životinja. Konačno, Sano stručni savetnik prezentuje izrađen plan mera i optimalnu koja uključuje sve navedene elemente proizvodnje, sa ciljem postizanja profitabilnog poslovanja.

Vaš direktan kontakt sa nama

Sano - Savremena ishrana životinja
+381 21 444 921
+381 21 444 326
Josifa Pančića 8
21000 Novi Sad
Srbija