Metode učenja

Blended Learning kao inovativna prednost

Sano akademija

Ovde se radi o integrisanom konceptu učenja koji optimalno koristi mogućnosti interneta u kombinaciji sa klasičnim metodama i medijima učenja. Našim učesnicima omogućavamo učenje, komunikaciju, informisanje i upravljanje znanjem, nezavisno od mesta i vremena, u kombinaciji sa razmenom iskustva, igranjem uloge i ličnim susretima u klasičnom treningu tokom nastave.

Sve mere obuke i usavršavanja kombinuju samostalno učenje s treningom, seminarima, individualnim mentorstvom i podučavanjem.

Vaš direktan kontakt sa nama

Sano - Savremena ishrana životinja
+381 21 444 921
+381 21 444 326
Josifa Pančića 8
21000 Novi Sad
Srbija