Четвртак, 11. Jun 2020
Najnovije

Dobra farma - zadovoljni i gazda i krava

Projektovanje farmi

Svaki dobar posao kreće od postavljanja čvrstih temelja. U slučaju projektovanja smeštaja za domaće životinje, to treba još bukvalnije da se shvati - izgled, veličina i karakteristike farmi umnogome pomažu bavljenje uzgojem. Kolektivno iskustvo farmera širom sveta, kao i Sano partnera u 35 zemalja došlo je do konkretnih brojki i merljivih rezutata, zavisno od toga koja životinja vam je primarna u uzgoju.

Samo projektovanje farme zahteva vreme, odgovarajući oblik i veličinu farme i zahtevna ulaganja, ali svaka unapred promišljena odluka kasnije u bitnim detaljima pomaže bavljenje stočartsvom.

Osobine objekta u kojem krave provode svoj životni vek igraju važnu ulogu. Zdrave i zadovoljne krave donose profit. Ali takođe kvalitetan objekat znači i da će vlasnik, farmer i radnik biti zadovoljni, u štali koja je komotna za rad automatizacije, provetrena, svetla i čista. Tu već pričamo o ugodnom prostoru za rad.

Ako pričamo o farmama za slobodno držanje mlečnih krava, svi segmenti o kojima treba da se razmišlja su sledeći:

- zapremina objekta

- temperatura

- vlaga

- svetlo

- strujanje vazduha

- ležišta i oblik poda

- potreba za vodom

- prikupljanje i odlaganje stajnjaka

- dalje upravljanje stajnjakom i biogas postrojenje

Krenimo od početka. Zapremina objekta treba da je oko 40 kubika po životinji, sa prozorima koji pokrivaju barem 5% površine osnove, tj. omogućeno je oko 80 luksa osvetljenosti u zoni životinja tokom dana. Nagib krova isto tako igra veliku ulogu u pravilnom provetravanju štale. Preporuka je da zbog toga krov bude nagiba 18° - 25°, jer se time omogućuje najbolje strujanje vazduha.

Dobra produktivnost krava održava se od - 7 do +25 stepena Celzijusa, sa optimalnom vlagom od 60 do 80%. Potrebno je osigurati dovoljnu visinu i kapacitet vazduha, pa se preporučuje da visina bočnih stubova bude 4 do 4,20 metara. Do visine od oko 1.5 metara može se izvesti monolitni zid (AB, opeka, paneli), a ostatak montažni sistem. Objekat je dakle lake i prozračne strukture, a u zimskim uslovima je predviđen sistem zavesa koje štite od nepovoljnih spoljnih uslova.

Prirodna ventilacija se postiže pre svega dobrom orjentacijom objekta - upravno na glavnu ružu vetrova, a dodatno postavljanjem ventilatora koji se instaliraju na oko 3,6 m visine duž štale pod uglom od 20° prema dole.

Odabrati podloge odgovarajuće mekoće i karakteristika s obzirom na kategoriju životinja i sistem držanja. Krave više vole duboka ležišta i visoka je proizvodnja u tim uslovima, ali je time veće početno ulaganje.

Pojilice treba smestiti u blizini hranidbenog stola (unutar 15 m) i na izlasku iz izmuzišta, sa mogućnošću lakog čišćenja, i ne treba da se dozvoli smrzavanje vode.

Prikupljanje stajnjaka se najčešće rešava postavljanjem automatskih strugača, mehanizacijom sa strugačem ili rešetkastim podom, a postoje razne opcije za skladištenje.