Уторак, 6. Decembar 2016
Najnovije

Koncept intenzivnog odgoja teladi i junica - preduslov veće mlečnosti u prvoj laktaciji

uzgoj teladi i junica

U okviru kompanije Sano, održana je prva u nizu edukacija sa temom "Sano metabolic sprint koncept" za proizvođače koji žele da imaju što efikasniju proizvodnju teladi i junica.

Naše tržište je osuđivano kao katastrofalno za proizvodnju mleka i prosperitet farmera. Šta mi možmo da uradimo da pomognemo i omogućemo  razvoj savremenog farmera?

Dugo vremena je bio cilj, kroz period napajanja othraniti tele sa najmanjom potrošnjom mleka. Primenom usvojenih novih naučnih znanja, intenzivan uzgoj teladi u prvim nedeljama života daje  krave koje su:

  • vitalnije
  • plodnije
  • proizvodno sposobnije i
  • dugovečnije

Intenzivnim uzgojem osigurava se iskorišćenje potencijala teladi.

Sano sa svojim proizvodnim programom i stručnom podrškom farmerima obezbeđuje postizanje najboljih rezultata.

KAKO FUNKCIONIŠE?

Prve tri nedelje života

Ad libitum napajanje počinje odmah nakon telenja. Neposredno nakon telenja, telad dobijaju kolostrum. Količina ne sme biti ogra-ničena. Cilj je da unos prvog mleka iznosi od 3 do 4 litre. Smeštanje bi u idealnim uslovima bilo u pojedinačnim igluima. U prvim danima života, ukoliko je moguće, telad treba da dobijaju kolostrum ad libitum. Kako bi sprečili razmnožavanje štetnih bakterija, mleko blago zakiseliti sa AcidoSan na pH vrednost od 5,5.

Nakon toga se prelazi na Sanolac Startino. Ovde se radi o specijalnoj mlečnoj zamenici koja je razvijena za prve nedelje života isključivo na bazi visokoprobavljivog mlečnog proteina. Koncentracija je 160g + 1 litra vode. Napaja se i dalje ad libitum sa kantom za pojenje ili automatom za pojenje. Prosečna dnevna konzumacija iznosi od 10 do 12 litara. Kod kanti za napajanje mleko takođe blago zakiseliti. Pre sledećeg obroka kantu detaljno isprati sa vrućom vodom i napuniti sa svežim mlekom.

Kako bi željeni efekat dostigli, telad se moraju u prve tri nedelje života pojiti ad libitum.

Faza postepenog smanjivanja količine od četvrte nedelje

Sa početkom četvrte nedelje počinje faza postepenog smanjivanja. To znači kod tog procesa napajanja nedostaje faza platoa, u kojoj su telad inače dobila istu količinu mleka.

Da ne bi došlo do smanjena dnevnog prirasta, teladima koja se napajaju preko automata za napajanje u početku se daje cca 10 l mlečne zamenice. U periodu od sedam nedelja količina mleka mlečne zamenice se kontinuirano redukuje sve do količine od 2 l.

TRI DOBRA RAZLOGA ZA METABOLIC SPRINT KONCEPT

  1. Razvoj funkcionalnih tkiva su važna za razvoj organa odlučujućih za metabolizam i produktivnost je znatno zavisan od ishrane u prvim nedeljama života.
  2. Osim toga u prvim nedeljama života se postavljaju najvažnije funkcije metabolizma, koje se opisuju sa pojmom „metaboličko programiranje“. Ovde se radi o optimalizaciji zdravlja metaboliz-ma kod krave na osnovu nivoa ishrane tokom njene faze napaja-nja. Stimulacija koja je uslovljena ishranom tokom prvih nedelja života utiče doživotno pozitivno na metabolizam mlečnih krava (veća proizvodnja mleka, poboljšanje plodnosti i zdravlja).
  3. Sledeći razlog za intenzivnim snabdevanjem sa mlečnom zamenicom tokom prvih nedelja života je visok kapacitet Iskorišćavanja proteina kod teladi u toj životnoj fazi, uprkos povećanom dnevnom prirastu u toku razvoja se smanjuje u korist udela masnoće. U toj ranoj životnoj fazi koverzija hrane je jako dobra (najveća tokom cijelog života). Visok dnevni prirast u tako ranom razdoblju dovodi do manjeg stvaranja masnog tkiva u odnosu na visok dnevni prirast nakon puberteta koji najčešće dovodi do velikog udela masnoće.