Четвртак, 9. April 2020
Najnovije

Najbolje je prase danske landras rase

Da bi se dobio najbolji proizvod tovljenika i najbrže plasirao na tržište, potrebno je imati kvalitetan ulaz prasadi, kvalitetnu hranu, optimalne ambijetalne uslove i dobar menadžment

Velika legla su san svakog proizvođača prasadi. U tom smislu, Dragan Šibalija sa Salaša 130 iz Kule živi svoj san. Ali, da bi došao do toga, ovaj poljoprivredni preduzetnik je napravio nekoliko pametnih i racionalnih koraka. Iako smo mi zemlja poznata po uzgoju svinja, gde se to prenosi sa generacije na generaciju, i čini se da se sve već zna i da nema tu mnogo mozganja, moderne tehnologije i genetika donose neka nova znanja i rezultate. Šibalija je to poslušao. Nekada se njegova farma bavila isključivo ratarstvom, a sada ima farmu sa 1500 tovljenika.

Prasići umesto žitarica

- Uvideli smo da kulture koje uzgajamo ne treba da prodajemo kao sirovine, nego da ih koristimo za finalni proizvod, a taj proizvod je svinjsko meso. Uradili smo biznis plan, razmotrili sve troškove, svu dobit i odlučili da napravimo farmu za tov svinja - rekao je Dragan Šibalija.

U poslednje vreme, kvalitetna prasad znače samo jedno - tovljenici danske genetike sa farmi u Danskoj i severnoj Nemačkoj. A zašto je to tako? Zato što u Danskoj ima duplo više svinja nego ljudi! Danci su najbolje ovladali uzgojem. Među prednostima danskog svinjogojstva su genetika, ambijent, hrana i ljudski faktor. Posebnost danske proizvodnje svinjskog mesa je visok nivo specijalizovanih poljoprivrednika. Svaki poljoprivrednik mora da ima odgovarajuće obrazovanje i da obavezno pohađa treninge i stručnu edukaciju.

Danski landras jedna je od ženskih pasmina koja se koristi u danskom programu ukrštanja za proizvodnju krmača. Landras ima izuzetan kvalitet trupa. Landras je jaka svinja s čvrstim nogama. Ove svinje imaju srednje dugu i široku glavu sa teškim i položenim ušima.  Danski landras je jedna od najboljih rasa belih svinja. Njihova mesnatost je veoma visoka (preko 60% u polutkama).

- Zadnjih nekoliko godina smo imali dosta problema sa ulaskom kvalitetne prasadi, a takođe i sa ulaskom gotove smeše, tako da smo se odlučili da dignemo uz ovaj kapacitet farme jednu mešaonu, i odlučili smo se da sarađujemo sa firmom Sano koja nam je i obezbedila kvalitetan uvoz prasadi na farmu i optimalnu ishranu - dodao je Šibalija.

Sano koncept u primeni

U dva dana, na farmu je stiglo 1500 tovljenika. Prosečna težina na istovaru je bila 25 kg. Tov je trajao ukupno 75 dana i odvijao se kroz 3 faze:

  1. Od 25 do 40 kg sa Sano proizvodom Protamino Piggy + žitarice
  2. i 3. faza - Protamino Premium Forte + žitarice

- Poslednjeg dana tova težina tovljenika je bila 117kg. U ishrani sam koristio preporučenu Sano recepturu sa proizvodom Protamino Premium forte. Za recepturu sam koristio svoj kukuruz i ječam. Imam unapred dogovorenu prodaju za poznate kupce, oni će u razmaku od par dana isprazniti objekte. Nakon toga sledi čišćenje, pranje, dezinfekcija i posle toga predviđen odmor od minimum 15 dana - rekao je Šibalija.

Spoj danske genetike, uslova na farmi, kvalitetne ishrane i upravljanja garantuje najbolje rezultate, u šta su se uverili na Salašu 130.

- Prasad najboljeg zdravstvenog potencijala uz najoptimalniji koncept ishrane, korisnicima Sano koncepta uzgoja donosi veću korist u odnosu na postojeći način rada. Uz visoke dnevne priraste, oko 1000 grama dnevno, nižu stopu uginuća od 1-2%, i značajno bolju konverziju hrane za 8 do 10%, ili utrošak 20-25% smeše manje po tovljeniku, za vreme trajanja tova u odnosu na druge genetike - istakao je Petar Marković, stručni saradnik kompanije Sano koji je savetodavno upravljao projektom tova na Salašu.

Svojim partnerima tovljačima, sa ciljem ostvarivanja većeg profita, firma Sano je obezbedila Sano paket za tov koji se sastoji se od 3 dela:

  1. Prasad danske genetike i najboljeg zdravstvenog statusa sa farmi iz Danske i severne Nemačke
  2. Sano savetodavni koncept
  3. Sano koncept ishrane prilagođen genetici i raspoloživim komponentama koji se nalaze na farmi