Четвртак, 16. April 2020
Najnovije

Robotika u proizvodnji mleka

Još početkom 60tih automatizacija je uvedena u autoindustriju i vidimo dokle je ta delatnost uznapredovala. S obzirom na to da smo prilično sigurni da su krave davale mleko i pre izuma točka, uvođenjem automatizacije u poljoprivredu, odnosno uzgoj goveda možemo sa sigurnošću reći samo - bilo je krajnje vreme!

Automatska odnosno robotizovana farma za proizvodnju mleka nije zamena za ljudski rad, neće oteti poslove od poštenih ljudi, čak ne može sama ni da funkcioniše bez instrukcija od farmera. Ali ovakav sistem preuzima ogroman teret sa njegovih leđa i omogućava da farmer svoje vreme iskoristi pametnije, da se fokusira na hranjenje životinja, njihovo zdravlje, proces reprodukcije, kvalitet mleka, uspeh svog posla.

Velika prednost ovakvog sistema je njegova predvidivost. Broj krava, nezavistan od broja raspoloživog ljudstva, biva tretiran u isto vreme, na unapred programiran način, praćen od strane senzora koji šalje podatke u program dizajniran da vodi kompletnu evidenciju o mužnji.

Primena robotike u proizvodnji mleka

Stvaranje ovakve rutine prija životinjama i takođe dozvoljava da muža bude učestalija. Ali prija i farmeru koji dobija veliku kontrolu i sveobuhvatniji i detaljniji nadzor. Time dolazimo do najbitnije prednosti za ostvarivanje profitabilnih rezultata a to je menadžment stada. Digitalizacijom kroz robotizovanu mužnju farmer dobija na raspolaganju potpune izveštaje, merenja i podatke vezane za svaku kravu pojedinačno. Senzori mere koliko je litara koja krava proizvela, koliki je prosek davanja te krave kroz određeno vreme, hemijski sastav mleka čak i da li je krava u estrusu.

Korišćenjem ovih statistika farmer ima bolji pregled o uspešnosti svog poslovanja, ili još bitnije može lakše da donosi odluke kako da ga unapredi. Gledajući farmu kao celinu a ne svaku kravu pojedinačno on dobija čistu sliku o produktivnosti, lako dolazi do proizvodnje po grlu i lako određuje cenu po litri mleka.

Naravno da se logično postavlja pitanje: Digitalizacija i napredne tehnologije na farmi? Neko bi rekao da je automatizacija uskraćivanje da se farmer direktnim kontaktom uveri u dobrobit i zdravlje svog stada, ali praksa je pokazala upravo suprotno - da se uvođenjem tehnologija, softvera i robotizovanom mužom samo proširila mogućnost da se farmer više posveti svom stadu, dobije više korisnih informacija za kraće vreme, i da preusmeri vreme i energiju ka kvalitetu svog proizvoda i upravljanju farmom.

Budućnost, evo stiže

Primena ovakvog sistema neće zahtevati dramatične promene. Zahteva malo planiranja unapred kako bi se bolje razumela inicijalna ulaganja potrebna za njegovo pokretanje, ulaganja koja se vrlo brzo opravdaju. Zahteva dodatni rad čoveka, na obučavanju i edukaciji pre svega, o modernizaciji i upravljanju. Ali pre svega zahteva promenu mentaliteta iz straha od nepoznatog u mogućnosti koji su nam na dohvat ruke.

Ukazivati da je robotika budućnost muže krava je suvišno, da je trenutno u svetu preko 20% farmi već prešlo na automatizovanu mužu, niti da će se ukazanim rezultatima taj broj samo povećavati. Već iskoristimo mogućnost da pogledajmo kako ta promena može promeniti život jednog farmera danas.

Čovek teži predvidivosti, napretku, nečemu boljem. Napravili smo oruđe da budemo efikasniji u onome što možemo, da uspemo u onome što prirodno nismo mogli niti smo stvoreni za to. Čovek je prirodno došao do potrebe za alatkama koje će preciznije, češće, da ne kažem bolje raditi određeni zadatak. A gde se prvo takva mogućnost za standardizacijom pokazala neophodnom nego u industriji, u biznisu.

Smanjujemo šansu za nepredvidivo, povećavamo šansu za uspeh. Slogan koji se u ovom slučaju savršeno uklapa.

Detaljnije o funkcionisanju sistema robotizovane muže krava i njegovu finansijsku isplativost i konkretne kalkulacije možete da potražite ostavljanjem komentara u nastavku teksta, a o tome ćemo pričati i u narednim tekstovima.