Четвртак, 7. Maj 2020
Najnovije

Sano savetnici i prodavci se vraćaju na teren

zastupništvo

Poslanici Skupštine Srbije saglasili su se o ukidanju vanrednog stanja. Ukinuto je 11 uredbi koje su važile za vreme vanrednog stanje, a odnose se na organizaciju rada, deo poreskih mera, način zaduživanja, učešću u krivičnom postupku… Do stupanja na snagu odgovarajućih zakona, nastaviće da važi 15 uredbi koje se odnose na pomoć privredi i poljoprivredi, drumskom saobraćaju, rokove za podnošenje finansijskih izveštaja i rokove u upravnim postupcima.

Sano stručni saradnici i prodavci, u skladu sa ukidanjem vanrednog stanja, vraćaju se na teren i u direktan kontakt sa saradnicima od ponedeljka, 11. maja. Kompanija Sano i njeni stručni saradnici bili su sve vreme trajanja vanrednog stanja uslovljenog covid-19 u kontaktu sa svojim kupcima i saradnicima. Prilagodili smo se situaciji, tako da su nekadašnje aktivnosti na terenu obavljane telefonom i putem inerneta, a organizovano je i nekoliko webinara za određene segmente uzgajivača.

Situacija nas je naučila da razmišljamo i o alternativnim načinima rada, distribucije i plasiranja proizvoda. Neke aktivnosti koje su uvedene tokom vanrednog stanja, ostaće i dalje da važe u okviru kompanije Sano, čime se proširuju načini kako možemo da budemo u kontaktu sa svim zainteresovanim uzgajivačima.

Stručni savet za unapređenje mlečnih farmi​, koji je formiran tokom vanrednog stanja, nastaviće intenzivnije sa svojim radom. Sastavljen je od veterinara, univerzitetskih profesora, iskusnih farmera, banaka, stranih fondova i strukovnih organizacija i jedan od prvih ciljeva je da svim zainteresovanim farmerima na mlečnim farmama pružiti stručnu pomoć koja obuhvata više oblasti od značaja za normalan i efikasan rad na farmi.

Takođe, nastavlja se sa radom na online platformi koja će da pruži detaljne instrukcije o svim segmentima uzgoja životinja, opise Sano proizvoda, kao i primene kompletnog koncepta Sano ishrane.