Istorija kompanije

Koorporativni razvoj

Sano Savremena ishrana životinja.jpg

Priča kompanije Sano počinje 1976. godine osnivanjem preduzeća Sano-Milch u Grafenwaldu u  Bavarskoj. Osnovna delatnost preduzeća Sano-Milch je bila distribucija mlečnih zamenica, kasnije su premiski i protamino koncept dopunili proizvodni program. Počeci delovanja kompanije bili su jednostavni i skoromni.

Kamen temeljac za vlastiti proizvodni pogon osnivači su postavili 1979. godine izgradnjom prvog skladišnog prostora u Grafenwaldu. Već je tada bio utemeljen visok zahtev kompanije Sano za kvalitetom. Tako su 1981. godine odlučili da izgrade vlastitu proizvodnju. Osnivači preduzeća bili su Bernhard i Edeltraud Waldinger. Sano je ubrzo, na temelju izuzetnog kvaliteta i tehnoloških inovativnosti svojih proizvoda postao važan faktor na tržištu Nemačke.

Od Donje Bavarske u Europu

1990. godine počinje osvajanje tržišta srednje i istočne Evrope. 1999. godine je Sano izgradio drugu proizvodnu lokaciju u Poljskoj., 2003. godine krenuo je talas međunarodne ekspanzije: Iste godine izgrađen je treći proizvodni pogon u Popovači (Hrvatska) i poslovni i skladišni prostori u Aleksandrovcu (Bosna i Hercegovina). Dve godine kasnije, 2005. godine Sano otvara proizvodnju u Novom Sadu (Srbija). Peti proizvodni pogon se 2005. godine osniva u Csemu u Mađarskoj. Sa Sano Agrar Institutom u Poljskoj, kompanija je 2009. godine izgradila vlastiti institut za istraživanje i razvoj.

Tokom više od 40 godina istorije, Sano je izrastao iz regionalnog ponuđača u svetski brend za efikasnu ishranu i proizvodnju životinja. 2009. godine otvara se u Kini prva fabrika izvan Europe. Sledi osnivanje preduzeća i fabrika, Ekvador (2011. god.), u Meksiku (2012. god.), i u Južnoj Africi (2013. god.) i zatim u Čileu i Gruziji (2015. god.).

Sa osam proizvodnih pogona,  u 35 vlastitih preduzeća i sa više od 700 saradnika širom sveta, Sano želi zdravo hraniti životinje, a time i čoveka.

Vaš direktan kontakt sa nama

Sano - Savremena ishrana životinja
+381 21 444 921
+381 21 444 326
Josifa Pančića 8
21000 Novi Sad
Srbija