Obuka za stručnog savetnika

Jedinstvena obuka

obuka_strucnih_savjetnika

Obuka na Sano akademiji za sertifikovanog stručnog savetnika na području ishrane goveda i svinja traje 9 meseci. Moduli obuke (nastava na Sano akademiji, kao i obuka na radnom mestu u pojedinoj regiji) se nadopunjuju korak po korak i uključuju podučavanje naučnih stručnih tema kao i potrebnih kompetencija na područjima savetovanja i prodaje, retorike i prezentacije kao i savremenog upravljanja odnosima sa kupcima. 

Obuku na radnom mestu sprovodi iskusan Sano stručni savetnik i trener. Obuka u trajanju od 9 meseci završava se ispitom na akademiji sa diplomom. 

Sano na Sano akademiji nudi brojne mogućnost usavršavanja i dodatne kvalifikacije, npr. za konsultanta - specijalistu, za vođu u prodaji, kao i za mentora.
 

Vaš direktan kontakt sa nama

Sano - Savremena ishrana životinja
+381 21 444 921
+381 21 444 326
Josifa Pančića 8
21000 Novi Sad
Srbija