Broiler Sacox®

Premiks za početni tov brojlera i odgoj koka nosilja

Prednosti

Visoki dnevni prirast
Veća težina po završetku tova
Niski gubici
Dobar kvalitet polutki
Bolji higijenski uslovi
Nema kokcidioze

Broiler Sacox® - Tov brojlera i odgoj koka nosilja sa  kokcidiostatikom

 

Rezultat delovanja  Broiler Sacox®:

 • Zdrave životinje.
 • Nizak mortalitet.
 • Dobar rast.
 • Dobra konverzija hrane.
 • Idealna konzistencija izmeta.
 • Suva prostirka. Dobar ambijent u živinarniku.
1

Karakteristike proizvoda

 • Minerali (Ca, P, Na) u optimalnim odnosima.
 • Metionin i lizin povećavaju kvalitet belančevina u hrani i podstiču rast.
 • Posebna kombinacija vitamina i elemenata u tragovima za zdrave i otporne brojlere.
 • Vitami K, B komplex, E i selen jačaju imuni sistem i podstiču rast mišića.
 • Biotin za zdravu kožu i lepo perje.
 • Vitamin D i optimalna kombinacija kalcijuma i fosfora za stabilne kosti i dobar rast.
 • Fitaza za bolju iskorišćenost fosfora.
 • Sadrži kokcidiostatik Salinomycin Na (Sacox).

Upotreba

Da bi se dobio gotov koncentrat za piliće potrebno je umešati 1,5 % Broiler Sacox ® prema recepturi koju je optimalno uradio Vaš Sano stručni savetnik za ishranu životinja. Napomena: Proizvod ne davati ćurkama.

Sano garancija kvaliteta

 • Kvalitetni sastojci
 • Sigurnost proizvoda
 • Zaštita i održavanje životne sredine
 • Transparentni kvalitet

Mi iz Sano proizvodimo najkvalitetniju hranu za Vas - za dugoročno zdrave i snažne životinje.