Cellusan70®

Prirodni koncentrat sirovih vlakana

Prednosti

Najbolja plodnost
Odlična konverzija hrane
Zdrave krmače
Visoka težina prasadi pri prodaji
Lakše prašenje
Više mleka
Mnogo prasadi

Cellusan70® - Prirodni koncentrat sirovih vlakana

 

Delovanje Cellusan70®

Svinjama su u svim životnim i proizvodnim fazama potrebna sirova vlakna, da bi ostale zdrave i sposobne, samo se količine razlikuju.
Na primer: suprasnoj krmači je potrebno 7% sirovih vlakana u obroku da bi bila sita i da pomogne pri varenju. Dojilje trebaju oko 4% sirovih vlakana u hrani da bi se izbegao zatvor. Kod prasadi je potrebno 3-4 % sirovih vlakana u hrani da bi se izbegla pojava proliva.
Ali, nije važna samo količina sirovih vlakana, već i njegov kvalitet!

1

Karakteristike proizvoda

Cellusan 70® se sastoji iz prirodnih, specijalnih vlakana drveta, tzv. lignoceluloze. Cellusan 70®  sadrži vrlo visok udeo sirovih vlakana, 70%, zbog čega su količine hrane koja se meša u obrok sa Cellusan70® male, jer je potreba za količinom sirovih vlakana zadovoljena.

 • Cellusan70® sadrži 70% sirovih vlakana – za razliku od mekinja koje sadrže samo 11%. To znači: 1% Cellusan70®  u obroku može zameniti 5% mekinja.

 • Suprasne krmače koje konzumiraju Cellusan70® su site. Site krmače su mirnije i manje je pobačaja.

 • Nasuprot suvim rezancima, Cellusan70®  je u osnovnoj hrani neutralne ph vrednosti (sadrži mnogo kalcijuma), što dovodi do manje MMA oboljenja.

 • Cellusan70® sprečava zatvor i olakšava prašenje, što donosi više živorođene prasadi po krmači godišnje.

 • Cellusan70® širi probavni trakt suprasnih krmača, kako bi mogle uneti mnogo hrane za vreme laktacije, kako bi imale dovoljno mleka.

 • Cellusan70® podstiče unos vode kod dojilja (za 20% više) i time povećava mlečnost

 • Cellusan70® smanjuje količinu zaraznih klica u crevu i smanjuje proliv kod prasadi i nastanak MMA kod krmača.

 • Cellusan70® poboljšava konverziju hrane koju konzumira prasad i na taj način smanjuje troškove hrane.

 • Cellusan70® je potpuno slobodan od mikotoksina, čime potpomaže zdravlje životinja. To znači više dobiti uz manje troškove veterinara i troškove zbog loših rezultata.

 

Važno: svinjama stalno nudite svežu vodu u dovoljnoj količini.

Upotrebljiv u sledećim fazama života i fazama proizvodnje:

Nazimice

Uzgojna faza 2

Priplodne krmače

Porođaj
Period između dve suprasnosti
Laktacija
Gravidnost

Upotreba

Cellusan70® sa sledećim sadržajem umešati u odgovarajuću krmnu smešu: 

 • Suprasne krmače: 3%
 • Krmače u laktaciji:1%
 • Priprema za porod: 2%
 • Nazimice: 2%
 • Prasad: 1%

Neka vam Vaš Sano stručni savetnik optimizuje celokupnu krmnu smešu. Obezbedite uvek svežu vodu svim životinjama.

Sano garancija kvaliteta

 • Kvalitetni sastojci
 • Sigurnost proizvoda
 • Zaštita i održavanje životne sredine
 • Transparentni kvalitet

Mi iz Sano proizvodimo najkvalitetniju hranu za Vas - za dugoročno zdrave i snažne životinje.