Fertisan Sauen®

Aktivator plodnosti

Prednosti

Najbolja plodnost
Izražen estrus
Niska stopa remonta
Visoka stopa začeća
Zdrava prasad
Dug proizvodni vek
Mnogo prasadi

Fertisan Sauen® - za najbolju plodnost i veliki broj prasadi

 

Delovanje Fertisan Sauen®:

 • Stimuliše stvaranje hormona plodnosti.
 • Pojačava simptome teranja.
 • Štiti reproduktivni sistem.
 • Pojačava stopu oplodnje preživljavanja janih ćelija.
 • Poboljšava otpornost.
 • Povećava stopu preživljavanja fetusa.
1

Karakteristike proizvoda

 • Fertisan Sauen® kompleks aktivnih supstanci, specijalno razvijen za krmače i nazimice, koji stimuliše plodnost krmača i dodatno poboljšava zdravlje i vitalnost prasadi u fazi sisanja.
 • Fertisan Sauen® stimuliše sintezu i metabolizam polnih hormona. To pojačava simptome teranja i štiti od cista na folikulama i žutom telu, kao i od zaostajanja posteljice i upala materice.
 • Osim toga se pomoću Fertisan Sauen® podstiče funkciju jajnika i sluznice materice i podstiče se ovulacija i preživljavanje jajnih ćelija.
 • Tako se podstiče embrionalni i fetalni razvoj što povećava stopu preživljavanja i broj embriona. Takođe se pomoću boljeg snabdevanja aktivnim supstancama poboljšava otpornost prasadi.
Upotrebljiv u sledećim fazama života i fazama proizvodnje:

Nazimice

Uzgojna faza 2

Priplodne krmače

Porođaj
Period između dve suprasnosti
Laktacija

Upotreba

Umešajte 0,5% Fertisan Sauen® u obrok za krmače u laktaciji koji je optimizovao Vaš Sano stručni savetnik za ishranu životinja i ovu mešavinu dajte svojim krmačama od uvođenja u prasilište do osemenjavanja.

Svojim nazimicama dajte dnevno 25 g Fertisan Sauen®  cca. 3 nedelje pre osemenjavanja dodati uz obrok za nazimice sa Sauengold Trag®.

Takođe možete pospešivati plodnost Vaših nerasta sa 30 g Fertisan Sauen® dnevno. (Prilikom ishrane sa Fertisan Sauen® poštujte zakonski određene maksimalne vrednosti cinka, mangana i selena u celokupnom obroku).

Sano garancija kvaliteta

 • Kvalitetni sastojci
 • Sigurnost proizvoda
 • Zaštita i održavanje životne sredine
 • Transparentni kvalitet

Mi iz Sano proizvodimo najkvalitetniju hranu za Vas - za dugoročno zdrave i snažne životinje.