Kristall Hefe®

Paket za burag za više života u buragu

Prednosti

Najbolji sastav mleka
Najbolja snabdevenost hranljivim materijama
Zdrave i otporne krave
Visok unos hrane
Visoka proizvodnja mleka

Kristall Hefe® - poboljšava milje buraga za optimalno iskorištavanje hranjivih materija

 

Delovanje Kristall Hefe®

 • Troši štetni kiseonik u buragu.
 • Povećava biomasu u buragu.
 • Optimizuje sastav mikroflore u buragu.
 • Poboljšava iskorišćenost hranljivih materija u buragu.
 • Rasterećuje metabolizam u jetri.
1

Karakteristike proizvoda

Kristall Hefe® je kompleks aktivnih supstanci razvijen za mlečne krave i tovnu junad koji se sastoji od pivskog kvasca i svežeg kvasca kao daljnjim specijalitetima kao Herbasan® za stimulaciju buraga.

Kristall Hefe® se kao vrhunski „dresing“ daje uz uravnotežen obrok kako bi se stimulisao unos stočne hrane i burag.

 • Posebno razvijen svež kvasac za stimulaciju buraga.
 • Pivski kvasac kao pojačivač apetita pojačava unos stočne hrane.
 • Herbasan® za podsticanje zdravlja buraga.
Upotrebljiv u sledećim fazama života i fazama proizvodnje:

Goveda

Tov faza 2

Krave muzare

Laktacija

Upotreba

Kristall Hefe® se aplicira do 50 g po kravi na dan, do laktacije.

U fazi zasušenja se Kristall Hefe® aplicira u količini od 25 g po kravi na dan.

Tovnim bikovima se daje 40 g po životinji na dan.

Sano garancija kvaliteta

 • Kvalitetni sastojci
 • Sigurnost proizvoda
 • Zaštita i održavanje životne sredine
 • Transparentni kvalitet

Mi iz Sano proizvodimo najkvalitetniju hranu za Vas - za dugoročno zdrave i snažne životinje.