Multisan Nektar®

Koktel šećernih komponenti za sinhronizaciju buraga i optimizaciju metabolizma buraga

Prednosti

Najbolji sastav mleka
Najbolji metabolizam
Najbolji ukus obroka
Visok unos hrane

Multisan Nektar® - brzo dostupna energija za optimalan metabolizam buraga

Delovanje Multisan Nektar®

 • Brzo dostupni izvor energije za celulitičke bakterije u buragu.
 • Uravnotežuje neravnomeran odnos skroba: šećera (>3:1).
 • Poboljšava varenje sirovih vlakana u buragu.
 • Smanjuje ostatke vlakana u izmetu.
 • Povećava biomasu u buragu.
1

Karakteristike proizvoda

Multisan Nektar® je koktel komponentni šećera. Multisan Nektar® deluje kao brzo dostupan izvor energije za celulitičke bakterije.

Multisan Nektar®se sastoji od brojnih različitih vrsta šećera koje podstiču različite grupe bakterija i vrste protozoa u buragu.

Korišćenje Multisan Nektar® je posebno onda važno kada je odnos skroba – šećera previsok (> 3:1). Kod nedostatka udela šećera u obroku u buragu ne dolazi do uspešne konverzije sirovih vlakana. To je uglavnom vidljivo u velikom udelu ostataka vlakana u izmetu i dovodi do smanjenja masnoće u mleku.

 • Koktel komponenti šećera za sinhronizaciju buraga i optimizaciju metabolizma buraga.
 • Brojne različite vrste šećera za podsticanje bakterija buraga.
Upotrebljiv u sledećim fazama života i fazama proizvodnje:

Goveda

Tov faza 2

Krave muzare

Laktacija

Upotreba

 • 50 g po životinji na dan tokom cele laktacije.
 • 30 g po životinji na dan u fazi zasušenja.

Sano garancija kvaliteta

 • Kvalitetni sastojci
 • Sigurnost proizvoda
 • Zaštita i održavanje životne sredine
 • Transparentni kvalitet

Mi iz Sano proizvodimo najkvalitetniju hranu za Vas - za dugoročno zdrave i snažne životinje.