Protamino QQRQ® 30%

Superkoncentrat za koke nosilje

Prednosti

Kvalitetna jaja
Visoka težina jajeta
Čvrsta ljuska od jajeta
Prirodna boja žumanca

Protamino QQRQ® - Superkoncentrat za visoku proizvodnju jaja

 

Rezultat delovanja Protamino QQRQ®:

 • Zdrave koke nosilje.
 • Smanjen mortalitet koka.
 • Visoka proizvodnja jaja.
 • Čvrsta ljuska.
 • Krupna jaja.
 • Lepo belance.
 • Lepo žumance.
 • Lepa zdrava i ukusna jaja.
2

Karakteristike proizvoda

 • HP – Sojina sačma kao visoko svarljiv izvor proteina za dobru konverziju hrane.
 • Fitaza za bolju iskorišćenost fosfora.
 • Kalcijum , Fosfor , Natrijum i drugi elementi u tragovima.
 • Aminokiseline Metionin, Lizin, Treonin i Triptofan povećavaju izvor proteina hrane i povećavaju proizvodnju.
 • Vitamin E i selen jačaju imuni sistem.
 • Biotin za zdravu kožu i lepo perje.
 • Specijalno kombinovane supstance intenziviraju boju žumanca.
 • Kompleks vitamina B podržava metabolizam proteina i energije i na osnovu toga povećava proizvodnju.
 • Optimalno kombinovani minerali i elementi u tragovima za čvrstu ljusku jajeta.

Upotreba

Ova mineralna stočna hrana se zbog većeg sadržaja dodatnih supstanci u odnosu na gotovu smešu sme davati samo kokama nosiljama. Udeo 30% u dnevnom obroku.

Sano garancija kvaliteta

 • Kvalitetni sastojci
 • Sigurnost proizvoda
 • Zaštita i održavanje životne sredine
 • Transparentni kvalitet

Mi iz Sano proizvodimo najkvalitetniju hranu za Vas - za dugoročno zdrave i snažne životinje.