Spezialmast

Kompleks minerala-vitamina-aminokiselina-aktivnih materija za mesnate tovne svinje brzog rasta

  • Visoki dnevni prirast > 900 g
  • Dobra konverzija hrane <1:2,9
  • Visok udeo mesa > 56%
  • Težina od 100 kg za 5 meseci
  • Dobro zdravlje, manji gubici
1

Karakteristike proizvoda

Ova vitaminsko-mineralna predsmeša daje se tovnim svinjama u količini od 3 % dnevnog obroka u predtovu, a 2,5 % u završnom tovu.

Upotreba

Sano garancija kvaliteta

  • Kvalitetni sastojci
  • Sigurnost proizvoda
  • Zaštita i održavanje životne sredine
  • Transparentni kvalitet

Mi iz Sano proizvodimo najkvalitetniju hranu za Vas - za dugoročno zdrave i snažne životinje.