Topsan®

Za mlečne krave na najvišem nivou produktivnosti

Prednosti

Najbolja plodnost
Zdrave vime
Visoka proizvodnja mleka
Dug proizvodni vek
Stabilni papci

Topsan® - Sano mineralni kompleks za mlečne krave na najvišem nivou produktivnosti

 

Delovanje Topsan®

 • Poboljšanje sinteze keratina.
 • Podsticanje sazrevanja i učvršćivanja rožine papaka.
 • Učvršćivanje vezivnog tkiva papaka, tetiva i ligamenata.
 • Smanjenje sadržaja somatskih ćelija.
 • Jačanje otpornosti vimena.
 • Stimulacija proizvodnje sisnog keratina i jačanje prstenastog mišića sise.
 • Zaštita od ketoze i podsticanje proizvodnje mleka.
 • Poboljšanje plodnosti.
1

Karakteristike proizvoda

 • Različiti izvori magnezijuma sa visokom komponentom sumpora stabiliziuje produktivnost i zdravlje.
 • Vitamin K3 za jačanje imunog sistema i podsticanje hematopoeze.
 • Vitamin C za poboljšanje otpornosti protiv infekcija i za zaštitu teladi usled boljeg kvaliteta kolostruma.
 • Holin hlorid za optimalan metabolizam jetre krave i kao zaštita jetre od sindroma masne jetre.
 • Niacin poboljšava energetski metabolizam.
 • Biotin poboljšava plodnost i zdravlje papaka.
 • Vitamin B-kompleks kao dodatna sigurnost za maksimalnu iskorišćenost potpunog genetskog potencijala.
 • Sumpor štiti aminokiselinu metionin.
 • Jod povećava funkcionalnost štitne žlezde i poboljšava plodnost.
 • Visok sadržaj vitamina E i selena dodatno podstiče plodnost i zdravlje vimena.
 • Kerasan stabilizuje papke.
 • Mastitisan osigurava produktivno vime.
 • Fertisan osigurava dobru plodnost.
Upotrebljiv u sledećim fazama života i fazama proizvodnje:

Krave muzare

Laktacija

Aktivne supstance

AromiRind

Koncept aroma za goveda

Šta je AromiRind? Arome manga, breskve i smokve poboljšavaju miris stočne hrane i poboljšavaju ukus. Time se povećava unos stočne hrane.

AromiRind, kod mlečnih krava, poboljšava mlečnost i smanjuje manjak energije na početku laktacije.

Kod tovnih bikova AromiRind podstiče uspešnost tova.

 • Kod teladi i junadi su mlečne zamenice, pomoću AromiRind, međusobno mirisno usklađene i osiguravaju sigurno odbiće.

Fertisan®

Dobra plodnost kod krava

Korist: Iskustva uspešnih proizvođača mleka potvrđuju da Fertisan® Kühe ima pozitivan efekat na teranje i poboljšava plodnost.

 • Fertisan® Kühe dodatno podstiče zdravlje i razvoj teladi.
 • Povećava se mlečnost krava i produžava se vek produktivnosti.
 • Fertisan® Kühe poboljšava sazrevanje folikula i ovulaciju, stimuliše sintezu i metabolizam hormona plodnosti i pojačava simptome teranja.
 • Fertisan® Kühe ima pozitivan uticaj na interval teranja, na uspešnost prvog osemenjavanja i na indeks osemenjavanja.
 • Fertisan® Kühe štiti od cista na žutom telu i folikulama.
 • Fertisan® Kühe štiti jajnike i sluznice materice, podstiče ovulaciju i implantaciju jajeta, poboljšava embrionalni i fetalni razvoj i štiti od endometritisa i zadržavanja posteljice.

Kerasan®

Za zdrave i stabilne papke

Korist: Iskustva uspešnih proizvođača mleka potvrđuju da Kerasan® ima pozitivan uticaj na zdravlje papaka i time povećava dnevni unos stočne hrane kod krava za cca. 1 kg suve materije. Unos 1 kg suve materije po danu dovodi do povećanja mlečnosti za 2 litre i/ili do povećanja sastojaka u mleku (masnoća i protein). Takođe se poboljšava plodnost, sprečavaju se oboljenja metabolizma (npr. ketoza) i produžava se vek produktivnosti životinja.

Kerasan® podstiče stvaranje međućelijskog cementa između korneocita papaka i štiti od čireva u unutrašnjosti papaka.

Kerasan® podstiče stvaranje kutikularnog keratina i podstiče sazrevanje i učvršćivanje kopita.

Kerasan® stabilizuje kopito i učvršćuje spoljno tkivo papaka, tetive i ligamente.

Kerasan® štiti od pomeranja distalne falange (spuštanje distalne falange).

Kerasan®je efikasna zaštita od oboljenja papaka  kao Mortellaro, pomeranje distalne falange, čirevi u unutrašnjosti papaka i hromost.

Kerasan® poboljšava zdravlje papaka i time povećava unos stočne hrane, poboljšava plodnost, povećava mlečnost i smanjuje stopu remonta stada.

Mastitisan®

Zdravo i produktivno vime

Zdravo i produktivno vime.

Korist: Iskustva uspešnih proizvođača mleka potvrđuju da Mastitisan® štiti od oboljenja vimena i time ima pozitivan uticaj na zdravlje vimena i sadržaj ćelija u mleku. Povećava se mlečnost, a poboljšava se kvalitet mleka. Zbog boljeg zdravlja vimena dodatno se produžava vek produktivnosti životinja.

 • Mastitisan® smanjuje sadržaj somatskih ćelija u mleku kroz specijalne mehanizme zaštite ćelija.
 • Mastitisan® jača imuni sistem krave, povećava odbrambenu spremnost vimena i time podstiče lečenje već prisutnih upala vimena. To ima vrlo pozitivan efekat na vek produktivnosti krava.
 • Mastitisan® podstiče stvaranje keratina u sisi i jača prstenasti mišić sisa.
 • Mastitisan® je efikasna zaštita od infekcija vimena.
 • Mastitisan® poboljšava zdravlje vimena i povećava mlečnost krava.
 • Mastitisan® podstiče za život važne reakcije metabolizma, jača otpornost krava i štiti ih od ketoze.

Polyphenolkomplex

Podstiče metabolizam i zdravlje

Šta je Sano kompleks polifenola?

Polifenoli su jedinjenja koja se prirodno pojavljuju u biljkama. Pri tome se, na primer, radi o flavonoidima i taninima koji imaju posebno delovanje. U Sano kompleksu polifenola efikasno su kombinovane različite aktivne supstance.

Kako deluje Sano kompleks polifenola?

 • Dopunjuje delovanje vitamina E.
 • Štiti i regeneriše vitamin E.
 • Neutralizuje štetne otpadne materije metabolizma.
 • Deluje antioksidativno.
 • Štiti važne proteine, ćelije, genetski materijal i imuni sistem.
 • Pospešuje metabolizam i otpornost.
 • Pospješuje produktivnost i vek produktivnosti.

Upotreba

Ova se mineralna stočna hrana, zbog većeg sadržaja dodatnih supstanci u odnosu na gotovu smešu, sme davati samo mlečnim kravama u količini do 400 g po životinji na dan.

Dnevno apliciranje zavisi od potrebe mlečnih krava (nivo produktivnosti).

Primer za mlečne krave: dnevno 10 g Topsan je kg mleka:

 • 200 g kod 20 kg mleka dnevno
 • 300 g kod 30 kg mleka dnevno
 • 400 g kod 40 kg mleka dnevno

Sano garancija kvaliteta

 • Kvalitetni sastojci
 • Sigurnost proizvoda
 • Zaštita i održavanje životne sredine
 • Transparentni kvalitet

Mi iz Sano proizvodimo najkvalitetniju hranu za Vas - za dugoročno zdrave i snažne životinje.