Sano Agrar Institut

Istraživanje i razvoj usmereno na budućnost

Sano agrar institum

Osnova kvaliteta i uspešnosti je inovacija - iz prakse u praksu

Sano Agrar Institut je institut za istraživanje i razvoj koji sprovodi ispitivanje novih proizvoda i proizvodnih rešenja za Sano grupu koja deluje se primenjuje širom sveta. 

Farma za uzgoj teladi 
Jedinstven Sano koncept ishrane teladi kao prve faze uzgoja junica putem Sano mlečnih zamenica omogućavaju visok prirast i razvoj predželudaca, što je preduslov da tele izraste u visokoproduktivne krave.  Cilj je da junice u 12 meseci postižu telesnu težinu od 380 kg i spremne su za osemenjavanje,prvo teljenje već sa 22 meseca a to omogućuje veću proizvodnju i do 2500 l mleka u životnom veku krave.

Mlečna farma 
Gazdinstvo ima 1.500 mlečnih krava sa proizvodnjom mleka više od 12.800 kg. U saradnji sa istaknutim stručnjacima iz naprednih evropskih zemalja, Izraela i SAD na Institutu se sprovode praktična istraživanja i testiranje inovacija u Sano konceptu. Rad sa zaštićenim aminokiselinama, metioninom i lizinom nezasićenim masnim kiselinama puferima i dr. samo su neki primeri uspešnih istraživanja koji su izašli iz Sano instituta.

Savremena proizvodnja ratarskih kultura – za najbolji osnovni obrok 
Institut na površini 2.000 ha seje kukuruz, travu, šećernu repu, žitarice i uljanu repicu. U Sano  Agrar Institutu sejemo na 300 ha specijalne vrste trava koje su posebno pogodne za silažu krava i junica. Žetva trave je u potpunosti mehanizovana. Stoga je moguće u roku od nekoliko dana silirati silažu za vlastitih 1.500 krava i 1.000 teladi i junica.  
 

Vaš direktan kontakt sa nama

Sano - Savremena ishrana životinja
+381 21 444 921
+381 21 444 326
Josifa Pančića 8
21000 Novi Sad
Srbija