Sano akademija

Izvanrednim znanjem uvek jedan korak ispred 

 

Već više od 15 godina Sano akademija osigurava kompetentnu obuku i usavršavanje poljoprivrednika, veterinara vlastitih zaposlenika, savetnika. Sano akademija je u okviru međunarodne ekspanzije, važan strateški faktor uspeha u kompaniji. 
Ciljani programi obuke i usavršavanja omogućavaju našim saradnicima sveobuhvatan stručni i lični razvoj. Tako se osigurava da, stručni savetnici raspolažu aktuelnim stručnim znanjem, kako bi na poljoprivrednim gazdinstvima mogli da preporuče optimalna rešenja.
Sano akademija nudi i za poljoprivrednike i Sano zastupnike zanimljiva usavršavanja i visokokvalitetne stručne konferencije kojima se stiču praktična iskustva na područjima ishrane, zdravlja životinja kao i savremenog menadžmenta. Boljim znanjem ste pripremljeni za izazove savremenog stočarstva.
Program sprovodi angažovan tim akademije koji praktične sadržaje prenose sa velikom profesionalnošću, oduševljenjem i entuzijazmom. 
Krenite sa nama u uspešnu budućnost, koristeći prednosti programa Sano akademije.
Radujemo se učesnicima koji su željni uspeha i znanja. 

Vaša Suzana Topić
Voditelj Sano akademije 

Vaš direktan kontakt sa nama

Sano - Savremena ishrana životinja
+381 21 444 921
+381 21 444 326
Josifa Pančića 8
21000 Novi Sad
Srbija

Obuka na Sano akademiji za sertifikovanog stručnog savetnika na području ishrane goveda i svinja traje 9 meseci.

Radi sistematskog prenošenja znanja i veština koje su potrebne modernom farmeru za profitabilnu proizvodnju, Sano je osnovao posebnu Sano akademiju. Sano akademija nudi savremene seminare i efikasne praktične kurseve sa sledećim temama:

Ovde se radi o integrisanom konceptu učenja koji optimalno koristi mogućnosti interneta u kombinaciji sa klasičnim metodama i medijima učenja.