Sano-akademija

Izvanrednim znanjem uvek jedan korak ispred

sano akademija

Već više od 15 godina Sano akademija garantuje kompetentnu obuku i usavršavanje. Sa tim je, u okviru međunarodne ekspanzije, važan strateški faktor uspeha u kompaniji.

Ciljani programi obuke i usavršavanja omogućavaju našim saradnicima sveobuhvatan stručni i lični razvoj na Sano akademiji. Tako se osigurava da, posebno naši stručni savetnici, konsultanti i specijalisti raspolažu aktuelnim stručnim znanjem, kako bi i prilikom zahtevnih savetodavnih situacija na poljoprivrednim gazdinstvima mogli da preporuče optimalna rešenja.

Sano akademija nudi i za poljoprivrednike i Sano zastupnike zanimljiva usavršavanja i visokokvalitetne stručne konferencije kojima je zajedničko: kompetentni stručni govornici i naučnici/istraživači uvek izlažu o aktuelnim i zanimljivim temama iz područja ishrane životinja, zdravlja životinja i menadžmenta. Boljim znanjem ste pripremljeni za izazove savremenog stočarstva.

Ovaj uspeh omogućava angažovan tim akademije koji sadržaje prenosi sa velikom profesionalnošću, oduševljenjem, entuzijazmom i intenzivno je orijentisan na praksu.

Postanite aktivni, krenite sa nama u uspešnu budućnost. Radujemo se učesnicima koji su željni uspeha i znanja.

 

Vaša Christine Gül

Vođa Sano akademije