2
Proizvodi za zdrav rast

Zdrav rast

Savremena ishrana životinja za zdrav rast

Sertifikati

Visokodelotvorni proizvodi i koncepti ishrane životinja

Sano proizvodni program

Kvalitetni proizvodi i koncepti ishrane životinja

Kako se to postiže?

 

Odgovor je jednostavan – jasna korist koju ostvaruje kupac primenom Sano koncepta, a to je poboljšanje finansijskog rezultata preduzeća.

 

Šta Sano proizvode čini jedinstvenim i ekskluzivnim na tržištu?

Prvo – njihov sastav. Sano proizvodi sadrže bitne aktivne supstance, koje čine proizvod visoko efikasnim; od kojih je veliki broj rezultat ili vlastitog istraživanja ili istraživanja sprovedenog u saradnji sa partnerima i našim stručnim institucijama. Svi ostali sastojci su proizvedeni od strane renomiranih proizvođača, sertifikovani su i ugrađuju se u Sano proizvode potpuno sveži, gotovo direktno sa proizvodne linije.

Drugo – savetodavni koncept. Sano proizvodi primenjuju se uz visoko stručno savetovanje od strane Sano savetnika. Svaki kupac ima na raspolaganju ovu vrednu uslugu, čiji je cilj postizanje optimalne ekonomske efikasnosti putem Sano koncepta, na svakoj farmi na kojoj se primenjuje. Pri savetovanju se koriste najsavremeniji modeli izračuna obroka - od odabira cenovno optimalnih recepata, preko balansiranja obroka na nivou energije i proteina, zatim optimizovanje amino-kiselinskog sastava putem specijalizovanih kompijuterskih modela, do procene probavljivosti obroka i opsega vlastite sinteze belančevina.

Treće – strogi program kontrole kvaliteta i posebna služba koja ga provodi osigurava potpunu sledivost svake pojedine komponente od proizvođača do unosa hrane u životinju, a putem sukcesivnih metoda praćenja rezultata  i tokom procesa probave i kasnije proizvodnje.

Proizvodni rezultati prate se potom na nivou celog stada i svake pojedinačne životinje integrisanim elektronskim modelima, što omogućava sakupljanje preciznih informacija i kompletan uvid u proizvodne parametre, reprodukcijski ciklus i ranu dijagnostiku zdravstvenih poremećaja.

Sve zajedno – kao celovit sistem omogućuje postizanje optimalnih proizvodnih rezultata životinja uz najniži mogući trošak, što sve dovodi do povećanja profita preduzeća – farme – za proizvodnju mesa ili mleka.

Vaš direktan kontakt sa nama

Sano - Savremena ishrana životinja
+381 21 444 921
+381 21 444 326

Otkrijte naše proizvode za zdrav rast

Vidi rezultate

Dodatne informacije

25 rezultata sa traženim kriterijumima

Pages

25

Gotova smeša

Premiksi

Tovne svinje

Početak tova
Završetak tova

Nazimice

Uzgojna faza 1

Prasad

Faza odbića
Uzgojna faza
Prvi sati života
Faza sisanja

Tovne svinje

Početak tova
Završetak tova

Nazimice

Uzgojna faza 1
Uzgojna faza 2

Priplodne krmače

Porođaj
Period između dve suprasnosti
Laktacija
Gravidnost

Nazimice

Uzgojna faza 2

Priplodne krmače

Gravidnost

Priplodne krmače

Porođaj
Period između dve suprasnosti
Laktacija

Pages