Sano proizvodni program

Kvalitetni proizvodi i koncepti ishrane životinja

Kako se to postiže?

 

Odgovor je jednostavan – jasna korist koju ostvaruje kupac primenom Sano koncepta, a to je poboljšanje finansijskog rezultata preduzeća.

 

Šta Sano proizvode čini jedinstvenim i ekskluzivnim na tržištu?

Prvo – njihov sastav. Sano proizvodi sadrže bitne aktivne supstance, koje čine proizvod visoko efikasnim; od kojih je veliki broj rezultat ili vlastitog istraživanja ili istraživanja sprovedenog u saradnji sa partnerima i našim stručnim institucijama. Svi ostali sastojci su proizvedeni od strane renomiranih proizvođača, sertifikovani su i ugrađuju se u Sano proizvode potpuno sveži, gotovo direktno sa proizvodne linije.

Drugo – savetodavni koncept. Sano proizvodi primenjuju se uz visoko stručno savetovanje od strane Sano savetnika. Svaki kupac ima na raspolaganju ovu vrednu uslugu, čiji je cilj postizanje optimalne ekonomske efikasnosti putem Sano koncepta, na svakoj farmi na kojoj se primenjuje. Pri savetovanju se koriste najsavremeniji modeli izračuna obroka - od odabira cenovno optimalnih recepata, preko balansiranja obroka na nivou energije i proteina, zatim optimizovanje amino-kiselinskog sastava putem specijalizovanih kompijuterskih modela, do procene probavljivosti obroka i opsega vlastite sinteze belančevina.

Treće – strogi program kontrole kvaliteta i posebna služba koja ga provodi osigurava potpunu sledivost svake pojedine komponente od proizvođača do unosa hrane u životinju, a putem sukcesivnih metoda praćenja rezultata  i tokom procesa probave i kasnije proizvodnje.

Proizvodni rezultati prate se potom na nivou celog stada i svake pojedinačne životinje integrisanim elektronskim modelima, što omogućava sakupljanje preciznih informacija i kompletan uvid u proizvodne parametre, reprodukcijski ciklus i ranu dijagnostiku zdravstvenih poremećaja.

Sve zajedno – kao celovit sistem omogućuje postizanje optimalnih proizvodnih rezultata životinja uz najniži mogući trošak, što sve dovodi do povećanja profita preduzeća – farme – za proizvodnju mesa ili mleka.

Vaš direktan kontakt sa nama

Sano - Savremena ishrana životinja
+381 21 444 921
+381 21 444 326

Otkrijte naše proizvode za zdrav rast

Vidi rezultate
73 rezultata sa traženim kriterijumima
73

Specijalna hrana

Prasad

Faza odbića
Uzgojna faza

Tovne svinje

Početak tova

Nazimice

Uzgojna faza 1

Priplodne krmače

Porođaj
Period između dve suprasnosti
Laktacija
Gravidnost

Prasad

Faza odbića
Uzgojna faza

Tovne svinje

Početak tova
Završetak tova

Nazimice

Uzgojna faza 1
Uzgojna faza 2

Priplodne krmače

Porođaj
Period između dve suprasnosti
Laktacija
Gravidnost

Sredstvo za posipanje/dezinfekciju

Tehnika za ishranu goveda

Muzna oprema osnovni paket

Sredstva za silažu

Silosi

Pages