3

Koncept stručnog savetovanja

Kompetentno savetovanje i analiza
Sano Agro institut

Sano Agro Institut

Istraživanje i razvoj usmereno na budućnost

Zastupništvo

Profitirajte uz Sano

Sano - Savremena ishrana životinja

Rešenja za savremenu proizvodnju životinja

Sano nudi efikasne koncepte za profitabilnu proizvodnju mesa i mleka.

Šta znači savremeno, šta znači efikasno, a šta profitabilno?
U većini zemelja sveta, pa tako i u Srbiji, stočarstvo se pretvara iz tradicionalne proizvodnje u modernu industrijsku granu, koja treba osigurati sirovinu za prehrambenu industriju prema zahtevima savremenog potrošača . Ove dve industrijske grane imaju za cilj da zadovolje prehrambene potrebe savremenih potrošača. Nova naučna i tehnološka dostignuća omogućavaju da se te prehrambene potrebe zadovoljavaju prema najvišim standardima i uz povoljniju cenu, jer je jedan od osnovnih ciljeva modernog čovečanstva da kvalitetna hrana bude dostupna svim ljudima.

Kada se kaže da je stočarstvo industrijska grana, ne  misli se samo na velika industrijska postrojenja sa hiljadama životinja. Naprotiv, industrijska proizvodnja hrane može se sprovoditi i na manjim porodičnim gazdinstvima, ali uz  dva uslova:
1.    Da proizvod bude standardizovan, kako bi mogao biti upotrebljiv u standardizovanim procesima prehrambene industrije.
2.    Da proizvod bude proizveden uz niske troškove, kako bi imao konkurentnu cenu.

Ostvarenje ovih ciljeva je cilj i smisao saradnje naprednih proizvođača sa Sano, a što se postiže primenom jedinstvenog Sano proizvodnog koncepta.
Proverite zašto većina naprednih proizvođača već 40 godina koristi Sano koncept. 

Vaš direktan kontakt sa nama

Sano - Savremena ishrana životinja
+381 21 444 921
+381 21 444 326
Josifa Pančića 8
21000 Novi Sad
Srbija

Kompetentno savetovanje i analiza Jedinstven Sano koncept stručnog savetovanja objedinjuje iskustvo i stručno znanje, ali i mnogo više od toga. Ovaj koncept predstavlja celovit pristup koji obuhvata sve elemente proizvodnje mleka koji  svaki

Sano stoji iza kvaliteta na svakom nivou stvaranja nove vrednosti.Naš cilj je poboljšanje procesa za zdrav rast preduzeća – našeg kupca. Na putu prema tom cilju koračamo dosledno pomoću dokazanih i inovativnih rešenja. Naš strukturiran

Osnova kvaliteta i uspešnosti je inovacija - iz prakse u praksuSano Agrar Institut je institut za istraživanje i razvoj koji sprovodi ispitivanje novih proizvoda i proizvodnih rešenja za Sano grupu koja deluje se primenjuje širom sveta.