Saveti u ishrani goveda

Za mnogo mleka

Svaka životinja prolazi različite životne i produktivne faze. O zadovoljavanju potreba, u pojedinim fazama, zavisi dalji uspeh u pogledu zdravlja i efikasnosti životinja. Tako, na primer, na mlečnost krava, u velikoj meri utiče uzgoj teladi i junadi. Od ishrane krava, u zasušenju, zavisi plodnost, pojava mlečne groznice, kao i mlečnost u sledećoj laktaciji.

Kako bi se ispunili zahtevi životinja u svakoj pojedinoj životnoj i produktivnoj fazi i kako bi se optimalno pripremile za sledeću fazu, Sano je razvio specijalne koncepte ishrane.

 

 

Vaš direktan kontakt sa nama

Sano - Savremena ishrana životinja
+381 21 444 921
+381 21 444 326

Kompetentno savetovanje i analiza Jedinstven Sano koncept stručnog savetovanja objedinjuje iskustvo i stručno znanje, ali i mnogo više od toga. Ovaj koncept predstavlja celovit pristup koji obuhvata sve elemente proizvodnje mleka koji  svaki

Sano stoji iza kvaliteta na svakom nivou stvaranja nove vrednosti.Naš cilj je poboljšanje procesa za zdrav rast preduzeća – našeg kupca. Na putu prema tom cilju koračamo dosledno pomoću dokazanih i inovativnih rešenja. Naš strukturiran