Saveti u ishrani goveda

Za mnogo mleka

Svaka životinja prolazi različite životne i produktivne faze. O zadovoljavanju potreba, u pojedinim fazama, zavisi dalji uspeh u pogledu zdravlja i efikasnosti životinja. Tako, na primer, na mlečnost krava, u velikoj meri utiče uzgoj teladi i junadi. Od ishrane krava, u zasušenju, zavisi plodnost, pojava mlečne groznice, kao i mlečnost u sledećoj laktaciji.

Kako bi se ispunili zahtevi životinja u svakoj pojedinoj životnoj i produktivnoj fazi i kako bi se optimalno pripremile za sledeću fazu, Sano je razvio specijalne koncepte ishrane.

 

 

Vaš direktan kontakt sa nama

Sano - Savremena ishrana životinja
+381 21 444 921
+381 21 444 326
Sano stoji iza kvaliteta na svakom nivou stvaranja nove vrednosti.