Stručni saveti u ishrani svinja

Za mnogo prasadi i mnogo mesa

Vredan udeo krtog mesa kod tovne svinje zavisi već i u ishrani suprasne krmače, budući da se već u majčinoj utrobi razvija mišićna masa. Nakon rođenja, udeo nemasnog mesa se dalje određuje razvojem praseta i dnevnim prirastom.

Kasnije u štali, za tov je važno da se životinje previše ne udebljaju, a da ipak rastu na visokom nivou i da se pravodobnim klanjem postigne optimalan procenat udela krtog mesa.

Ovaj primer ukazuje još jednom na uzajamno delovanje koje nastaje između životne i produktivne faze.

Svako ko učestvuje u proizvodnji svinjskog mesa bi trebao, na svom području, da postigne najbolji mogući učinak.

Zatim, životinje je potrebno optimalno pripremiti za sledeće faze. To povećava dobit u zatvorenom sastavu i stvara odlučujuću prednost u odnosu na konkurenciju, u proizvodnji.

Dakle, uspešna proizvodnja prasadi i kvalitetnog mesa moguća je samo ako su optimalno zadovoljene potrebe životinja u različitim životnim i produktivnim fazama.

Vaš direktan kontakt sa nama

Sano - Savremena ishrana životinja
+381 21 444 921
+381 21 444 326

Weiterer Inhalt

Kompetentno savetovanje i analiza Jedinstven Sano koncept stručnog savetovanja objedinjuje iskustvo i stručno znanje, ali i mnogo više od toga. Ovaj koncept predstavlja celovit pristup koji obuhvata sve elemente proizvodnje mleka koji  svaki

Sano stoji iza kvaliteta na svakom nivou stvaranja nove vrednosti.Naš cilj je poboljšanje procesa za zdrav rast preduzeća – našeg kupca. Na putu prema tom cilju koračamo dosledno pomoću dokazanih i inovativnih rešenja. Naš strukturiran