Stručni saveti u ishrani svinja

Za mnogo prasadi i mnogo mesa

Vredan udeo krtog mesa kod tovne svinje zavisi već i u ishrani suprasne krmače, budući da se već u majčinoj utrobi razvija mišićna masa. Nakon rođenja, udeo nemasnog mesa se dalje određuje razvojem praseta i dnevnim prirastom.

Kasnije u štali, za tov je važno da se životinje previše ne udebljaju, a da ipak rastu na visokom nivou i da se pravodobnim klanjem postigne optimalan procenat udela krtog mesa.

Ovaj primer ukazuje još jednom na uzajamno delovanje koje nastaje između životne i produktivne faze.

Svako ko učestvuje u proizvodnji svinjskog mesa bi trebao, na svom području, da postigne najbolji mogući učinak.

Zatim, životinje je potrebno optimalno pripremiti za sledeće faze. To povećava dobit u zatvorenom sastavu i stvara odlučujuću prednost u odnosu na konkurenciju, u proizvodnji.

Dakle, uspešna proizvodnja prasadi i kvalitetnog mesa moguća je samo ako su optimalno zadovoljene potrebe životinja u različitim životnim i produktivnim fazama.

Vaš direktan kontakt sa nama

Sano - Savremena ishrana životinja
+381 21 444 921
+381 21 444 326

Weiterer Inhalt

Sano stoji iza kvaliteta na svakom nivou stvaranja nove vrednosti.