Uspešni širom sveta

Kvaliteteni proizvodi iskazuju se i među globalnom konkurencijom

Sano B2B portal za naručivanje

U više od 35 zemalja poljoprivrednici nam poveravaju svoj uspeh. Kao vodeći na tržištu, na području savremene ishrane životinja, svakodnevno dokazujemo ovo dato proverenje. Sa osam proizvodnih pogona i preko 35 distributivnih društava i zastupništava u zemljama širom sveta garantujemo optimalne proizvode, uslove isporuke i sveobuhvatnu uslugu na području ishrane životinja. Na temelju globalne ekspanzije, naši kupci profitiraju od pristupa globalnom tržištu znanja, visokodelotvornim sirovinama i najnovijim konceptima ishrane životinja. U svemu što radimo uvek obraćamo pažnju na uravnotežen odnos među resursima, rashodima i prihodima. Samo tako je moguće postići zdrav rast.

Vaš direktan kontakt sa nama

Sano - Savremena ishrana životinja
+381 21 444 921
+381 21 444 326
Josifa Pančića 8
21000 Novi Sad
Srbija