Veterinari

SanoVet – Iz prakse za praksu

Ako se bavite veterinarstvom razmislite da li Vam je interesantno da proširite Vašu deelatnost sa proizvodima i uslugama iz područja ishrane životinja.

Kao stručnjak dobro znate na koje sve načine je ishrana povezana sa zdravljem ili fiziološkim funkcijama kao što je proizvodnja i reprodukcija. Prisetimo se samo povezanosti ishrane sa plodnošću – sa rezultatima veštačkog osemenjavanja.

S veterinarima smo razvili ekskluzivnu liniju proizvoda - Sano Veterinarstvo. Ona objedinjuje iskustvo i stručno znanje veterinara, savetnika za ishranu životinja i poljoprivrednika i to na sledećim područjima ishrane i proizvodnje životinja:

  • uzgoj (optimalan rast i proizvodnja)
  • rana laktacija (metabolička oboljenja, reprodukcija i visoka prozvodnja)
  • telad (rast, profilaksa bolesti, optimizacija probave)
  • kolostrum (obogaćivanje kolostruma ekstrahiranim i monoglobulinima)

Profitirajte od prilagođenih programima ishrane uz veterinarsku preventivu čija je delotvornost praktično dokazana u Sano Agrar institutu.

Vaš direktan kontakt sa nama

Sano - Savremena ishrana životinja
+381 21 444 921
+381 21 444 326
Josifa Pančića 8
21000 Novi Sad
Srbija