Zdrav rast

Preduzeća za proizvodnju mesa ili mleka

Zdrav rast -  Sano savremena ishrana životinja

Postizanje ciljeva opisanih je odeljku „O nama“ podrazumevaju visoku stručnost i posvećenost poslu: taj posao je više od posla – to je poziv, misija i preduzetnički poduhvat.

"Sano, zajedno sa saradnicima u svim Sano preduzećima i zemljama, ima globalnu odgovornost da svaki dan širom sveta u značajnoj meri doprinosi razvoju ishrane, zdravlja i dobrobiti životinja, a za dobrobit prirode i čoveka.“

Moderani proizvođači (farmeri) moraju biti uspešni poslovni ljudi – preduzetnici. Pretpostavka svakog uspešnog preduzetnika je da njegovo preduzeće stalno raste, da kontinuirano povećava proizvodnju a sa time i zaradu sa ciljem da se akomulira kapital.

Uspešna preduzeća rastu zdravo – znači ne kao, nepromišljene i visoko-rizične investicije. Rast mora biti zdrav – na bazi zdrave vlastite supstance, koja je posledica efikasnog poslovanja na temelju visoke produktivnosti, niskih troškova i finansijske stabilnosti.

Budući da je Sano, izrastao da današnjih dimenzija upravo na modelu zdravog rasta, Sano nudi svojim partnerima modela poslovnog rasta, kroz primenu svojih proizvoda i usluga – kao celoviti poslovni koncept.
 

Vaš direktan kontakt sa nama

Sano - Savremena ishrana životinja
+381 21 444 921
+381 21 444 326
Josifa Pančića 8
21000 Novi Sad
Srbija